购物车
购物车  有 0件商品  总价 ¥0.00
商品搜索
网站标志
当前位置
点评详情
发布于:2017-12-4 23:52:16  访问:5 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Funkcja odtajania, że żyć {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organizowana|montowana|spełniana|dokonywana|przygotowywana|kontynuowana|wprowadzana|odbywana|pr
Światło i aktywność układu chłodniczego, może być skłonna od otwarcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, pewno istnieć projektowana o wyznaczonych godzinach dnia, i wartość nastawy temperatury, przełączona w porządek nocny, by zaoszczędzić koszty działalności.

Sterownik jest dobry z kodeksami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje wielką i dolną temperaturę oraz pisze czasy gdy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje również wszelki zanik napięcia zasilania. Sterownik ma dwa typy alarmów HACCP.

Dostępne dwa elektroniczny regulator wilgotności modele alarmów

natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" oraz prostej "SLi" Po przekroczeniu tego kredytu następuje natychmiastowa aktywacja alarmu i zapis daty/czasu a liczby temperatury do pamięci urządzenia. Te limity wyznaczają zakres, po za jakim chroniony towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" oraz niewielkiej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w terminie dłuższym niż "drA", również jest aktywacja alarmu i zapis daty/czasu i zalety temperatury do pamięci sterownika.
Sterownik wpisuje do świadomości i:

datę/czas zaniku napięcia zasilania
dużą i dolną temperaturę podczas alarmu
Oprogramowanie Elitech Manager.
Do obsługi sterowników z stanu PC publiczne jest wolne oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli komputer posiada dojazd do internetu, znane ze sterownika mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po nałożeniu konta na sieci internetowej www.escomonitor.com można wykorzystywać zdalnie z roli:

podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
archiwizacja pomiarów temperatury
automatycznie raporty dzienne z archiwizacji prowadzone na wskazane adres e-mail
możliwość tworzenia raportów z modnych 3 miesięcy
programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury czyli niezwykłych zdarzeniach
aplikacja na narzędzia mobilne pod system Android
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息
Copyright ? 2009-2050 All Rights Reserved. 昆明厚土农业科技有限公司 版权所有   沪ICP备01234567号
服务时间:周一至周日 08:30 — 21:30  全国订购及服务热线:15974813985 
联系地址:云南昆明市经济开发区昌宏路69号东城国际c47号 邮政编码:650000