购物车
购物车  有 0件商品  总价 ¥0.00
商品搜索
网站标志
当前位置
点评详情
发布于:2017-12-6 21:00:12  访问:7 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Funkcja odtajania, potrafi stanowić {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organizowana|montowana|spełniana|dokonywana|przygotowywana|kontynuowana|wprowadzana|o
Oświetlenie i książka systemu chłodniczego, pewnie żyć podatna od otwarcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, pewno żyć robiona o dokładnych godzinach dnia, i liczba nastawy temperatury, przełączona w zabieg nocny, by zaoszczędzić koszty działalności.

Sterownik jest podobny z regulaminami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje wielką i odpowiednią gorączkę oraz zapisuje czasy kiedy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje również wszelki zanik napięcia zasilania. Sterownik posiada dwa rodzaje alarmów HACCP.

Dostępne dwa sterownik chłodniczy modele alarmów

natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" i niewielkiej "SLi" Po przekroczeniu tego kredytu jest natychmiastowa aktywacja alarmu i zapis daty/czasu oraz ceny temperatury do pamięci urządzenia. Te szczyty wyznaczają zakres, po za jakim gromadzony towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" i niskiej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w przebiegu cieńszym niż "drA", i następuje aktywacja alarmu i zapis daty/czasu a liczb temperatury do świadomości sterownika.
Sterownik kieruje do pamięci i:

datę/czas zaniku napięcia zasilania
dużą i odpowiednią temperaturę podczas alarmu
Oprogramowanie Elitech Manager.
Do obsługi sterowników z okresu PC tanie jest darmowe oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli komputer posiada wjazd do internetu, dane ze sterownika potrafią stanowić przenoszone za usługą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po otwarciu konta na platformie internetowej www.escomonitor.com można czerpać zdalnie z roli:

podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
archiwizacja pomiarów temperatury
automatycznie raporty dzienne z archiwizacji dostarczane na korzystne adres e-mail
możliwość tworzenia raportów z poprzednich 3 miesięcy
programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury bądź przyszłych zdarzeniach
aplikacja na wyposażenia przenośne pod system Android
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息
Copyright ? 2009-2050 All Rights Reserved. 昆明厚土农业科技有限公司 版权所有   沪ICP备01234567号
服务时间:周一至周日 08:30 — 21:30  全国订购及服务热线:15974813985 
联系地址:云南昆明市经济开发区昌宏路69号东城国际c47号 邮政编码:650000